Hoạt động 24/7

(Kể cả Lễ - Tết)

02 Lê Hồng Phong

Thắng Tam - Vũng Tàu

0888.65.9966

seastay@nqland.vn

Compare Listings

APARTMENT FOR RENT

2.3 triệu

Beds: 2Baths: 2: 125

Apartment

2.3 triệu

Beds: 2Baths: 2: 125

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

2.1 triệu

Beds: 2Baths: 2: 120

Apartment

2.1 triệu

Beds: 2Baths: 2: 120

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

3.0 triệu

Beds: 3Baths: 3

Apartment

3.0 triệu

Beds: 3Baths: 3

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

2.3 triệu

Beds: 2Baths: 2

Apartment

2.3 triệu

Beds: 2Baths: 2

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

2.1 triệu

Beds: 2Baths: 2

Apartment

2.1 triệu

Beds: 2Baths: 2

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

2.4 triệu

Beds: 3Baths: 3

Apartment

2.4 triệu

Beds: 3Baths: 3

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

1.9 triệu

Beds: 2Baths: 2

Apartment

1.9 triệu

Beds: 2Baths: 2

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

1.9 triệu

Beds: 2Baths: 2

Apartment

1.9 triệu

Beds: 2Baths: 2

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

2.1 triệu

Beds: 2Baths: 2

Apartment

2.1 triệu

Beds: 2Baths: 2

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

2.3 triệu

Beds: 3Baths: 2

Apartment

2.3 triệu

Beds: 3Baths: 2

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

2.1 triệu

Beds: 2Baths: 2

Apartment

2.1 triệu

Beds: 2Baths: 2

Project: Son Thinh 2

Type: Apartment

VILLA FOR RENT

6.0 triệu

Beds: 4Baths: 5

Villa

6.0 triệu

Beds: 4Baths: 5

Project: Others

Type: Villa

5.4 triệu

Beds: 5Baths: 6

Villa

5.4 triệu

Beds: 5Baths: 6

Project: Others

Type: Villa

OUR PROJECTS

Hotline: 0888 65 99 66
Nhắn tin facebook Zalo Instagram